Milí priatelia, spolupracovníci, podporovatelia, návštevníci internetovej stránky
dovoľujeme si Vás osloviť s prosbou o poukázanie podielu zaplatenej dane právnických a fyzických osôb za zdaňovacie obdobie - rok 2018 nášmu občianskemu združeniu Ľudia proti hendikepu.

Sme poskytovateľom sociálnych služieb registrovaným v registri Žilinského samosprávneho kraja. Viac informácií o našej činnosti a aktivitách nájdete na tejto web stránke (foto i video).

Vaša akákoľvek podpora nám veľmi pomôže pri realizácii aktivít v prospech ľudí s hendikepom (zdravotným, sociálnym) v celom regióne Oravy.

V prípade Vášho rozhodnutia venovať nám podiel z Vašej zaplatenej dane, postup je nasledovný:

1. Fyzická osoba zamestnanec:

- na daňový úrad je potrebné predložiť

a) vypísané  a podpísané Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb (tlačivo na stiahnutie vyššie)

b) potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti za rok 2018 na účely vyhlásenia o poukázaní podielu, ktoré potvrdzuje zamestnávateľ. K dispozícii majú mzdové pracovníčky Vášho zamestnávateľa.

2. Fyzická osoba , ktorá podáva daňové priznanie:

- fyzická osoba na daňový úrad podáva daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb (typ A, typ B).

- V týchto tlačivách sa nachádza časť , kde sa uvádzajú a vypĺňajú údaje o prijímateľovi, ktorému chcete podiel zaplatenej dane poukázať.

- údaje o našom združení máte uvedené v dokumente na stiahnutie vyššie .

3. Právnická osoba

- právnická osoba na daňový úrad podáva Daňové priznanie z dani príjmov právnických osôb

- toto daňové priznanie obsahuje časť, kde sa vyplnia údaje prijímateľa, ktorému chcete podiel zaplatenej dane poukázať.

- údaje o našom združení máte uvedené v dokumente na stiahnutie vyššie.


V mene všetkých ľudí s hendikepom Vám zo srdca ďakujeme za Vašu nezištnú pomoc, podporu a štedrosť. Ďakujeme, že pomáhate tým, ktorí to najviac potrebujú.

Želáme Vám pevné zdravie, pohodu a veľa osobných i pracovných úspechov.