KDE SME

Naše centrum sa nachádza na adrese Oravský Podzámok č. 132. V prípade Vášho záujmu  navštíviť naše centrum, vopred nám zavolajte, aby ste nás v centre zastihli.

Veľa aktivít združenia vrátane terénnej sociálnej práce je realizovaná mimo centra.