Krízová pomoc poskytovaná prostredníctvom telekomunikačných technológií

  • Krízová pomoc poskytovaná prostredníctvom telekomunikačných technológií je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá je v krízovej sociálnej situácii, alebo v inej obtiažnej životnej situácii, ktorú nemôže riešiť vlastnými silami a zabezpečuje sa najmä poskytnutím sociálneho poradenstva.
  • Za telekomunikačné technológie sa považuje najmä telefón, fax, internet.