KTO SME

 OSOBY ZODPOVEDNÉ ZA ČINNOSŤ ZDRUŽENIA

                            ĽUDIA PROTI HENDIKEPU

Zuzana Jurisová

predseda združenia - štatutárny zástupca

  • absolventka VŠ odboru Sociálna práca
  • ako matka dieťaťa so zdravotným postihnutím dokonale chápe postavenie, problémy a potreby života hendikepovaných osôb a ich najbližších

Martin Gočala

koordinátor aktivít 

  • absolvent VŠ odboru Sociálna práca /rok ukončenia 1999/
  • 23 rokov sa venuje pomoci osobám so zdravotným hendikepom a s nepriaznivým zdravotným stavom


Za pomoc pri realizácii aktivít združenia ďakujeme všetkým našim dobrovoľníkom a ľuďom ochotným nezištne pomáhať druhým...