Hľadáme pomoc...

Pre skvalitnenie podmienok života jednotlivcov a aj rodín s deťmi v regióne Oravy by sme aktuálne potrebovali:

  1. plienky pre dospelých
  2. funkčné zdravotnícke a kompenzačné pomôcky                                                      (polohovateľnú elektrickú posteľ, elektrický vozík a iné)


Ako nám môžete nejakým spôsobom pomôcť, kontaktujte nás prosím.

ĎAKUJEME VÁM