Zdravotnícke pomôcky

Barly, vozíčky, chodítka a iné pomôcky. Súvisia s liečbou ochorení a máte na ne nárok po splnení zákonných podmienok. Niektoré zo zákona prepláca vaša zdravotná poisťovňa, iné si hradíte čiastočne alebo v plnej výške.

Ktoré a za koľko

Či pomôcku potrebujete, posudzuje váš lekár, ktorý vám ju aj predpisuje. Zároveň vás informuje, či budete za pomôcku doplácať alebo ju v plnej výške uhradí zdravotná poisťovňa.

Zoznam pomôcok registrovaných na Slovensku nájdete na odkaze vyššie. Môžu byť viazané na lekársky poukaz alebo voľnopredajné. Voľnopredajné sa dajú kúpiť v lekárni alebo výdajni zdravotníckych pomôcok bez lekárskeho poukazu.

Voľnopredajné pomôcky si platíte v plnej výške. Zdravotnícke pomôcky viazané na lekársky poukaz zdravotné poisťovne preplácajú plne alebo čiastočne.

Podobne ako lieky, aj zdravotnícke pomôcky, ktoré sa predávajú na Slovensku, prechádzajú oficiálnou registráciou. Či a ako ich preplácajú zdravotné poisťovne, rozhoduje ministerstvo zdravotníctva na základe odporúčania kategorizačnej komisie pre zdravotnícke pomôcky.

Vždy je aspoň jeden základný funkčný typ pomôcky plne hradený, a teda nič zaň neplatíte.

Na počkanie aj so schválením

Bežné zdravotnícke pomôcky (paličky, barle, obväzy, plienky, chodítka, ...) si po ich predpísaní ošetrujúcim lekárom rovno vyberiete vo výdajni zdravotníckych pomôcok alebo v lekárni.

Finančne náročnejšie zdravotné pomôcky schvaľuje revízny lekár zdravotnej poisťovne. Do tejto skupiny patria najmä vozíky, postele, inzulínové pumpy a príslušenstvo. Doručte osobne na niektorú z pobočiek zdravotnej poisťovne alebo poštou lekársky poukaz.

Keď sa niečo pokazí

Opravy a úpravy mechanických a elektrických vozíkov a individuálne zhotovovaných ortopedicko-protetických pomôcok (väčšinou protézy) preplácajú zdravotné poisťovne. Opravu iných zdravotníckych pomôcok si hradíte sami.

Oprava vozíka prebieha nasledovne:

  • ošetrujúci lekár vám vystaví poukaz,
  • firma, ktorá zabezpečuje servis vozíkov, pripraví predbežnú kalkuláciu,
  • pokiaľ cena opravy prekročí polovicu nadobúdacej ceny vozíka, opravu vopred schvaľu zdravotná poisťovňa . Ak ju neprekročí, firma opravu vykoná a zdravotná poisťovňa ju zaplatí